Bieżanowianka

Kompleksowy projekt budowlany zaplecza sportowego Klubu Sportowego Bieżanowianka w Krakowie wraz z zagospodarowaniem terenu i projektem wnętrz.

Kamienica

Kompleksowy projekt budowlany przebudowy, nadbudowy i rozbudowy budynku mieszkalno – usługowego.

Stadnina

Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze stadniną i zagospodarowaniem terenu we wsi Złockie, gmina Muszyna.